KÖYE HİZMETTE ÖNE ÇIKAN MUHTARLAR

NAHİT CEBECİ (2014)
Kodikler mesire alanının modernize edilmesi ve ilave fidanlar dikilmesi
Havuzun ve kurunun bakıma alınması
Yayla yollarının yapılması
Hayrat olan kurunlar ve çeşmelerin ihya edilmesi
Çeşitli yerlere kamelyalar yapılarak piknik alanı oluşturulması
Bozulan köy kanalizasyonunu 850 m yenilenerek köyün dışına çıkarılması
İçme suyuna 50 tonluk ilave su deposu yapılması
Eski deponun bakıma alınarak her ikisine de klorlama sisteminin kurulması
Kemah köy arasındaki keskin virajların vurulması
Aynı zamanda itinat duvarları, su büzleri ve sıcak asfaltlama 2017 de gerçekleştirilmek üzere ihale edilmiş olup 
Ve yine açıkta akan açık su kanalını da 2017 de yapılmak üzere ihalesi yapılmıştır. 
Bozulan ve eskiyen köyde yangın tertibatının vana, kelepçe ve hortumları yenilenmiştir. 
Köy imam evi tavanı kapatılarak kullanışlı hale getirilmiştir

MEHMET DAĞTEKİN (2009)
Döneminde Asma Pınar dan su deposu arası bozulan isale hattının yenilenmesi
Caminin hanımlar mahfeline merdiven, kapı ve ayrıca mahfele dolap yapılması
Köy konağının arkasına istinat duvarı da bu dönemde yapılmıştır. 

BEKİR CEBECİ (2006)
Vekil muhtar olarak köy Kemah yolunun 32 yıl sonra genişletilip asfaltlanması bu dönemdedir. 

YEMEN BOZPINAR (1987-1998)
Döneminde aşağıdaki hizmetlere imza atmıştır.
Asma Pınardan köye getirilen içme suyu hattı
Evlerimize akıtılan terkos su şebekesi ve deposu
Bağlara bahçelere yapılan araba yolları
Tan dibine yapılan 15*15 yapılan havuz, 1,5 km beton su kanalı
Köyümüzün atık su kanalları yine bu dönemde birleştirilerek köyün 850 m dışına çıkarıldı. 
İçme suyuna ilave su mağal önünden 950 m boruyla su deposuna akıtıldı. 
Yangın söndürme sistemi de yine bu dönemde kurulmuştur. 
Köy konağıda bu dönemde hizmete girmiştir. 
Mezarlığın batı tarafı perde duvar olarak yapılmıştır. 
Cihtaşın tepeye dönemin ihtiyacı olan tv anteni kulubesi ve cihazları kurulmuştur. 
Köy camimiz o dönemde bakıma alındı

SAFFET GÜLTEKİ (1984)
Bu dönemde köyümüze elektrik gelmiştir. 

VEDAT CEBECİ (1983)
Döneminde köyümüze tek hatlı telefon getirilmiştir. 

KADİR CEBECİ (1966)(1977)
Döneminde köyümüzdeki üç adet toprak gölü beton göle çevrilmesi,bu göller;
Aşağı Dere,Yukarı Dere ve Vank Gölleri
Camimize gelen su hattı bozulan künklerin yerine borularla yenilenmesi
Tan Köyü Eskibağlar Köyü arası kara yolunu yine bu dönemde yapılmıştır. 

MUZAFFER CEBECİ (1970)
Muhtar olarak döneminde iki güzel örnek uygulaması var. Birincisi eşi Hatice Hanım ve oğlu Kamil Cebeci yasak bölgede ot biçerler. Merkebe yükleyip köye getirirler. Oysa muhtarın kayın pederi bu olayı ihbar eder. Muhtar merkebi ot yüküyle cami önüne getirtir. Komşuların huzurunda açık arttırmayla satar. Hanımına oğluna ve merkebe beşer lira ceza yazarak, örnek bir davranışta bulunarak, köy bütçesine irat kaydeder. 

Muzaffer Cebeci'nin diğer örnek bir davranışı da, Muhtarlığı döneminde İstanbul'da dernek geceler tertip eder. Derneğimize gelir kazandırılırdı. Muhtar Muzaffer Cebeci bu geceye davet edilir. İstanbul'a gitmek üzere Kemah'a gider. Kafes içerisinde satılmakta olan iki adet kekliği alır. Katırını köye gönderilmesi için Cenan Çubukçu'ya talimat verir. Ailesine bir pusula göndererek "İstanbul'a gidiyorum. On güne kadar döneceğim" der ve tertip edilen geceye iştirak eder. İki kekliği arttırmaya koyarak, derneğimiz kazancına katkı sağlar. 

HASAN ÇELİKER (1963-1966)
Döneminde köy okulumuz yapıldı. Köyden Kemah'a kara yolunu başlattı. 

ALİ GALİP CEBECİ (1958)
Döneminde köy isimleri değiştirme kanunu gereği köyümüzün ismini Eskibağlar Köyü diye değiştirmiş. 

MEHMET ÇİÇEKÇİ  NAMI DİGER HOCABABA (ÇİÇİGİL) (1950)
Köyümüzde imamlık ve aynı zamanda muhtarlık yapmış. 

TAHİR DOĞANTEKİN  (NAMI DİĞER EĞİTMEN TAHİR) (1946)
Köyümüzde eğitmenlik yaparken aynı zamanda muhtarlıkta yapar. Döneminde cami bahçesinin duvarını yaptırmıştır. 
Bu duvarın hayır sahibi Abdullah Tezçakar dır.

HASAN ATİKTÜRK AĞCAGİL (1942)
Kendi döneminde yar camii çayırının üstündeki duvarını yaptırır ve cami için morç diker.
Böylece yengesi möhübe neneden şu dörtlüğü hakeder;

               Camiye dikti morcu
               Hangi muhtarın harcı
               Bu muhtar iyi muhtar
               Allah vermesin acı

ÖMER ATİKTÜRK AĞCAGİL (1926-1938 )
Cumhuriyet tarihimizin en uzun muhtarlık yapan kişidir.